O školce

Zobrazeno: 529

Aktuální oznámení

Od pondělí 12. 4. 2021 bude MŠ Lešany otevřena pro děti v povinném předškolním vzdělávání.  Účast na předškolním vzdělávání je ze zákona pro Vaše děti povinná.

Ostatním dětem je osobní účast na vzdělávání zakázána.

Vpustit do MŠ smíme jen děti, které nejeví známky onemocnění (např. zvýšená teplota, kašel, rýma, bolesti apod.) a:

  • - buď prokáží testem, že jsou negativní (provádí se neinvazivní antigenní test samoodběrem, případně doložíte negativní výsledek testu z odběrového místa, který není starší než 48 hodin)
  • - nebo v 90 dnech před 12. 4. prodělaly onemocnění Covid- 19 (musíte předložit potvrzení z testovací laboratoře, to Vám na telefonické vyžádání zašlou obratem na Váš e- mail), pak se děti nemusí testovat

Proto vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno po příchodu do MŠ budou v šatně s Vaší pomocí děti  testovány antigenními testy. Počítejte prosím s 15 minutovým vyčkáním na výsledek testu.

Je- li výsledek:

- negativní, dítě bude prezenčně vzděláváno.

pozitivní, jste povinni si ho vzít domů a zajistit mu ještě testování na odběrovém místě RT- PCR metodou, na které Vám dětský lékař vystaví žádanku. K prezenční výuce se může vátit buď po předložení negativního testu RT- PCR, nebo po skončení povinné izolace (lékař vystaví potvrzení o jejím ukončení).

Pokud test odmítáte, půjde Vaše dítě do 14 denní izolace, jejíž ukončení musí potvrdit dětský lékař. V této době bude plnit předškolní vzdělávání distančním způsobem. Informace dostanou rodiče na svůj kontaktní e- mail. Pak se vrací k prezenčnímu vzdělávání.

Roušky děti nosit nemusí, dospělí musí používat respirátor.

 

Organizace MŠ
Školka je rozdělena na 2 oddělení :
 
Berušky (oddělení mladších dětí), tel. 731 174 062, berusky@zsmslesany.cz
                vedoucí učitelka Lucie Ulrichová, učitelka Petra Fadlerová
 
Sluníčka (oddělení starších dětí a předškoláků), tel 731 173 092. slunicka@zsmslesany.cz
                učitelka Radka Ivanov, učitel Tadeáš Svejkovský
 
Povinné předškolní vzdělávání (od 1. 9. pro děti, které dosáhnou do 31. 8. pěti let)
          - pondělí- pátek od 8:00 hodin (neplatí v době školních prázdnin), rodiče jsou povinni omluvit neúčast dítěte na vzdělávání

Kroužek angličtiny- v úterý 14:30- 15:15 hodin

Provoz MŠ
6:30- 16:30 hodin
vyzvedávání dětí - po obědě: 12:15- 12:30 hodin
                                  - po odpočinku od 14:30 hodin
omlouvání dětí- předem nebo ráno do 8:00 hodin
 
Školkovné  
400,- Kč měsíčně, předškoláci zdarma
200,- Kč při částečném provozu v měsíci (např. v letních měsících)
 
Stravné
34,- Kč: přesnídávka 7,-, oběd 21,-, svačina 6,- (pro děti ve věku 3- 6 let)
35,- Kč: přesnídávka 7,-, oběd 22,-, svačina 6,- (pro děti ve věku 7 let)
 
školkovné a stravné je strháváno společně formou inkasa (rodiče si musí zřídit souhlas k inkasu a mít dostatečnou hotovost na účtu k 15. dni v měsíci)
rodiče si sami odhlašují stravu na www.jidelna.cz (dostanou přihlašovací údaje)