O školce

Zobrazeno: 228
Školka je rozdělena na 2 oddělení :
 
Berušky (oddělení mladších dětí), tel. 731 174 062, berusky@zsmslesany.cz
                vedoucí učitelka Lucie Ulrichová, učitelka Petra Fadlerová
 
Sluníčka (oddělení starších dětí a předškoláků), tel 731 173 092. slunicka@zsmslesany.cz
                učitelka Radka Ivanov, učitel Tadeáš Svejkovský
 
Povinné předškolní vzdělávání (od 1. 9. pro děti, které dosáhnou do 31. 8. pěti let)
          - pondělí- pátek od 8:00 hodin (neplatí v době školních prázdnin), rodiče jsou povinni omluvit neúčast dítěte na vzdělávání

Kroužek angličtiny- v úterý 14:30- 15:15 hodin

Provoz MŠ
6:30- 16:30 hodin
vyzvedávání dětí - po obědě: 12:15- 12:30 hodin
                            - po odpočinku od 14:30 hodin
omlouvání dětí- předem nebo ráno do 8:00 hodin
 
Školkovné
400,- Kč měsíčně, předškoláci zdarma
200,- Kč při částečném provozu v měsíci (např. v letních měsících)
 
Stravné
34,- Kč: přesnídávka 7,-, oběd 21,-, svačina 6,- (pro děti ve věku 3- 6 let)
35,- Kč: přesnídávka 7,-, oběd 22,-, svačina 6,- (pro děti ve věku 7 let)
 
školkovné a stravné je strháváno společně formou inkasa (rodiče si musí zřídit souhlas k inkasu a mít dostatečnou hotovost na účtu k 15. dni v měsíci) rodiče si sami odhlašují stravu na www.jidelna.cz (dostanou přihlašovací údaje)